Raport.

PROCHEM SA (16/2017) Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Prochem S.A. informuje, że w dniu 22.08.2017 r. spółka Prochem S.A. podpisała umowę z Polimex-Mostostal S.A. Przedmiotem umowy jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem modelowania 3D oraz świadczenie innych usług inżynierskich dla kontraktu na "Dostawę i Montaż Bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie".
Wartość umowy - 7 847 500 PLN (BRUTTO) w części ryczałtowej.
Termin wykonania - ok. 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 20% wynagrodzenia. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych ale nie więcej niż 100% wynagrodzenia.
Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na wartość umowy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prochem SA
ISIN:PLPRCHM00014
NIP:113-00-10-523
EKD: 74.20 architektura; budownictwo ogólne i inżynieria lądowa; 45.21
Adres: ul. Łopuszańska 95 02-457 Warszawa
Telefon:+48 22 3260100
www:www.prochem.com.pl
gpwlink:prochem.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-26Raport roczny
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-09-26Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-09-26Raport półroczny
Komentarze o spółce PROCHEM
2019-03-24 03-03-07
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649