Raport.

PREMIUM FOOD RESTAURANTS SA (14/2017) Powołanie Członek Zarządu Premium Food Restaurants S.A

Zarząd spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 29 czerwca 2017 r., Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2017 r., Panią Katarzynę Dworakowską, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Spółki, i powierzyła jej pełnienie funkcji Członek Zarządu.
Poniżej Spółka przekazuje informacje o powołanej Członek Zarządu Spółki:
Pani Katarzyna Dworakowska jest absolwentką Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (magister finansów i rachunkowości, specjalizacja: rachunkowość i sprawozdawczość finansowa). Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu zarządzania, m.in. negocjacji zakupowych, zarządzania zespołem rozproszonym, prawa pracy dla managerów.

Pani Katarzyna Dworakowska posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania restauracjami, w szczególności w obszarze przygotowywania, adaptacji oraz otwierania restauracji kuchni japońskiej, zdobyte m.in. jako ścisły współpracownik Zarządu Spółki w ostatnich dziewięciu latach.

Pani Katarzyna Dworakowska rozpoczęła współpracę ze Spółką w 2006 roku, jako jeden z jej pierwszych pracowników. W ostatnich latach pełniła funkcje Managera ds. Operacyjnych oraz Dyrektora Generalnego Spółki.
Pani Katarzyna Dworakowska oświadczyła, że:
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,
– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej
lub osobowej,
– nie jest członkiem organu zarządzającego spółki kapitałowej konkurencyjnej
wobec Spółki,
– nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki
osoby prawnej,
– nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-29 01-05-06
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649