Raport.

PRAGMA FAKTORING SA (48/2017) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji.

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J, K oraz L, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 lipca 2017 r.:
dla serii H 26.010.993,16 zł;
dla serii I 27.320.637,52 zł;
dla serii J 15.789.811,65 zł;
dla serii K 13.010.756,62 zł;
dla serii L 19.647.520,29 zł.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pragma Faktoring SA
ISIN:PLGFPRE00040
NIP:634-24-27-710
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe pozostałe
Adres: ul. Brynowska 72 40-584 Katowice
Telefon:+48 32 4420200
www:www.pragmafaktoring.pl
Kalendarium raportów
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce PRAGMA FAKTORING
2019-05-24 17-05-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649