Raport.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (25/2017) Informacje przekazane akcjonariuszowi na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 25/2017 - Informacje przekazane akcjonariuszowi na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r., w odpowiedzi na wniosek akcjonariusza Banku - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów ("Akcjonariusz") przekazany w dniu 26 czerwca 2017 r., dotyczący udzielenia informacji o wysokości odpraw i odszkodowań dla byłych członków Zarządów Banku, za okres od 2008 r. do 26 czerwca 2017 r., Bank, działając na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przekazał Akcjonariuszowi odpowiedź jak w załączniku do niniejszego raportu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-05 16-04-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649