Raport.

POLIMEX-MOSTOSTAL SA (62/2017) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Spółka komandytowa zawarła aneks do Umowy Kredytu Terminowego udzielonego przez PKO BP i Pekao, który ustala nowe warunki finansowania, w tym w szczególności wartości i terminy spłaty rat kapitałowych kredytu, limity wydatków inwestycyjnych oraz nową datę ostatecznej spłaty kredytu w dniu 31 grudnia 2021 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polimex-Mostostal SA
ISIN:PLMSTSD00019
NIP:821-001-45-09
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa
Telefon:+48 22 8297100
www:www.polimex-mostostal.pl
Kalendarium raportów
2020-08-24Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Polimex-Mostostal
2018-04-10 20:12:17
50na50
Casinozawszecwygrywa
2018-10-12 18:41:21
Zaczynamy
Nowa kadencja nowe siły nowe kontrakty!!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649