Raport.

POLCOLORIT SA (31/2017) Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 oraz 30/2017, Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 r., uchwały o wyborze przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, skuteczna stała się rezygnacja Pana Wiktora Marconi (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z pełnienia przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym, z chwilą podjęcia powyższej uchwały, Pan Wiktor Marconi przesłał być członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce POLCOLORIT
2020-05-26 09-05-10
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649