Raport.

POLCOLORIT SA (30/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie z treścią art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się bez formalnego zwołania.
Stosownie do § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce POLCOLORIT
2020-05-26 07-05-06
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649