Raport.

PLASMA SYSTEM SA (14/2017) Korekta raportu rocznego za 2016 rok

Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”) przekazuje korektę do opublikowanego w dniu 17.05.2017r. raportu okresowego nr 8/2017 - Raport roczny za rok 2016 („Raport”) w pozycji sprawozdanie finansowe za rok 2016 - nota nr 52 „Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto”.
Korekta obejmuje omyłkę pisarską w punkcie 2 oraz korektę prezentacyjną punktu 4 w zakresie podanych wartości za rok obrotowy 2016.
Było:
Wyszczególnienie wg stanu na 31.12.2016
2. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: 11 904 636,41 zł
- Koszty zaniechanych procesów patentowych: 2 888 076,56 zł
4. Przychody nie będące przychodami podatkowymi : 4.403.631,09
- Korekta nalicz.na dz.bilansowy przychodu z wyceny kontr.długoterm.: -4.174.128,98
Winno być:
Wyszczególnienie wg stanu na 31.12.2016
2. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: 9 304 636,41 zł
- Koszty zaniechanych procesów patentowych: 288 076,56 zł
4. Przychody nie będące przychodami podatkowymi : 4.989.631,09
- Korekta nalicz.na dz.bilansowy przychodu z wyceny kontr.długoterm. uwzględniająca korektę wyceny o błędy podstawowe lat poprzednich: -3.588.128,98
W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie. Powyższa korekta nie ma wpływu na wyniki finansowe zawarte w raporcie rocznym za rok 2016.
W załączniku Spółka przedstawia prawidłową treść noty nr 52, która znajduje się na stronach 41-42 sprawozdania finansowego za rok 2016.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Plasma System SA
ISIN:PLPLSMS00010
NIP:9542474868
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Towarowa 14 41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon:+48 32 3511320
www:www.plasmasystem.pl
Komentarze o spółce PLASMA SYSTEM
2019-07-18 21-07-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649