Raport.

PILAB SA (8/2017) Pierwsza ewaluacja DataWalk w USA. First customer evaluation of DataWalk in USA

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 31 lipca 2017 r. spółka zależna od Emitenta DataWalk Inc. rozpoczęła na terenie Stanów Zjednoczonych pierwsze testy w procesie ewaluacji systemu DataWalk ("Projekt"). Projekt realizowany w siedzibie korporacji z listy Fortune100 ("Klient") ma na celu zweryfikowanie systemu DataWalk w kontekście zastosowań w środowisku i infrastrukturze wewnętrznej Klienta.
Projekt ma charakter próbny i może potencjalnie prowadzić do dalszych kroków biznesowych z Klientem, jak również może w znaczący sposób powiększyć wiedzę o przewagach i zastosowaniach systemu DataWalk w najbardziej zaawansowanych, globalnych środowiskach korporacyjnych. Pierwsza ewaluacja systemu z amerykańskim podmiotem stanowi ważny krok milowy w rozwoju firmy high-tech i odnosi się bezpośrednio do strategii Grupy Kapitałowej Emitenta, wskazując na postęp w jej realizacji. Analogiczne działania z sukcesem Emitent prowadził w ostatnich latach na rynku krajowym.
Zarząd PiLab S.A. zdecydował, że rozpoczęcie Projektu stanowi istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem i realizacja Projektu mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.
The Executive Board of PiLab S.A. ("Company", "Issuer") registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 31st of July 2017 DataWalk, Inc., wholly owned subsidiary of Issuer, initiated first customer test and evaluation ("Project") with a Fortune100 corporation ("Customer") in United States. The project is intended to test DataWalk software solution against different use-cases within Customer's environment and infrastructure.
Described Project has an intended trial character and could possibly led to further engagements with Customer, as well as can significantly increase knowledge about possible advantages and applications of DataWalk solution in most advanced corporate environments globally. First customer evaluation with an US entity is an important milestone in the development of a high-tech company and refers directly to Company and its Capital Group strategy, proving progress in its execution analogical to similar milestones achieved in Poland in the past few years.
The Executive Board of PiLab S.A decided that initiation of Project is an important information due to indications that the outcome of this project can have positive impact on the Company's Capital Group financial condition in the future.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pilab SA
ISIN:PLPILAB00012
NIP:8943034318
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Rzeźnicza 32-33 50-130 Wrocław
Telefon:+48 71 7072174
www:www.pilab.pl
Komentarze o spółce DataWalk
2019-03-24 03-03-57
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649