Raport.

PZ CORMAY SA (17/2017) Zgłoszenie analizatora biochemicznego Equisse.

Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2017 z 12 stycznia 2017 r., nr 7/2017 z 30 marca 2017 r. i 13/2017 z 30 maja 2017 r. oraz informacji przekazanych m.in. w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2017 roku opublikowanym 15 maja 2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 czerwca 2017 r., Spółka dokonała zgłoszenia analizatora biochemicznego Equisse w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce ("URPL").
Po 14 dniach od dokonania zgłoszenia (przy braku zastrzeżeń URPL) Spółka będzie mogła wprowadzić analizator biochemiczny Equisse do obrotu na rynku polskim i europejskim oraz rozpocząć procedurę zgłoszeniową lub rejestracyjną w krajach, w których jest to wymagane.
Projekt Equisse i Hermes Senior to przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym dla Spółki. W ocenie Zarządu Spółki komercjalizacja tych urządzeń może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-02 06-04-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649