Raport.

PROJPRZEM SA (27/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu wczorajszym tj. 29 czerwca 2017 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.
Jednocześnie Spółka informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki odstąpiono od uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przewidzianej w punkcie 4 porządku obrad.
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwał na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PROJPRZEM SA
ISIN:PLPROJP00018
NIP:554-023-40-98
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Bernardyńska 13 85-029 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3767400
www:www.projprzem.com
Kalendarium raportów
2020-05-20Raport za I kwartał
2020-09-10Raport półroczny
2020-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PROJPRZEM
2020-04-03 09-04-18
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649