Raport.

DM BZ WBK obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "sprzedaj" z "kupuj"

W dniu wydania raportu kurs akcji PKP Cargo wynosił 62,85 zł.
W opinii DM BZ WBK, PKP Cargo z uwagi na silną wrażliwość na krajowy popyt na przewozy masowe powinien korzystać z ostatnich pozytywnych trendów również w 2017 roku. Spółka stała się naturalnym beneficjentem odbicia wolumenu przewiezionych towarów (ok. 9,0 proc. rdr) oraz pracy przewozowej w wysokości ok 6,4 proc. rdr.
"Głównym problemem spółki pozostaje baza kosztów pracowniczych, a przez to wysoka dźwignia operacyjna" - napisano w raporcie.
PKP Cargo poinformowała o porozumieniu zawartym między zarządem spółki a związkami zawodowymi. Spółka planuje wprowadzanie wynegocjowanych podwyżek płac od 1 września 2017, a ich koszty oszacowała na ok. 27 mln zł tylko w 2017.
"Bazując na naszych szacunkach, całkowity roczny koszt porozumienia powinien ukształtować się w okolicach 80 mln zł (z uwzględnieniem zwiększonych kosztów ubezpieczeń społecznych i pracowniczych funduszy emerytalnych). Wzrost płac w dłuższej perspektywie może obniżyć cenę akcji o około 15 zł" - napisali analitycy DM BZ WBK.
"Jesteśmy zaskoczeni faktem tak korzystnego dla jednej strony rozwiązania problemu. Naszym zdaniem nie jest to w pełni uzasadnione biznesowo. Co więcej, przyszły wzrost świadczeń pracowniczych może dodatkowo powiększyć ten negatywny efekt" - dodali.
Analitycy DM BZ WBK zaktualizowali w nowych prognozach wzrost kosztów pracy po porozumieniu spółki ze związkami zawodowymi. Dodatkowo zwiększone zostały prognozy co do ilości przewozów węgla od początku 2018 roku. Ma to związek z przetargami na dostawy tego surowca do państwowych dostawców energii. Zmniejszyli także wartość stopy wolnej od ryzyka.
"Stworzony przez nas model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, ocenił wartość spółki na 52,9 zł za akcję. Analiza porównawcza do innych spółek wskazuje na cenę 72,8 zł za akcję" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-05 14-04-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649