Raport.

ONICO SA (7/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2017 roku

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
W dniu 27 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. w związku z powyższym przekazujemy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.
Nazwa akcjonariusza - Capitale Tre Investments S.A.
Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 900.000
Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 81,96
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 47,47
Nazwa akcjonariusza - Trigon Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 77.250
Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 7,03
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 4,07
Nazwa akcjonariusza - Pan Jakub Szymański
Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 59.118
Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 5,38
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 3,11
Nazwa akcjonariusza - Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 58.776
Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 5,35
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 3,1

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Onico SA
ISIN:PLONCTR00028
NIP:884-26-76-222
EKD: 46.71 sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Adres: ul. Flory 3/4 00-586 Warszawa
Telefon:+48 22 4971038
www:www.onico.pl
Komentarze o spółce ONICO
2020-04-03 09-04-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649