Raport.

OPTEAM SA (27/2017) Informacja o rezygnacji Prezesa Zarządu OPTeam S.A. z członkostwa w Zarządzie OPTeam S.A. z dniem 25.08.2017 r.

OPTeam S.A. informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 r. Pan Wacław Szary pełniący funkcję Prezesa Zarządu OPTeam S.A. złożył pisemną rezygnację z dniem 25 sierpnia 2017 r. z członkostwa w Zarządzie Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie. W treści rezygnacji nie podano jej powodów.
Podstawa prawna.
§5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:OPTeam SA
ISIN:PLOPTEM00012
NIP:813-03-34-531
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: Tajęcina 113 36-002 Jasionka
Telefon:+48 17 8672100
www:www.opteam.pl
gpwlink:opteam.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-29Raport roczny
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-09-12Raport półroczny
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-04-29Raport roczny
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-09-12Raport półroczny
Komentarze o spółce OPTEAM
2019-03-24 03-03-15
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649