Raport.

NOVAVIS SA (4/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku:
1. Marshall Nordic Limited
- liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 5 371 875
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5 371 875
- % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 87,26%
- % udział w ogólnej liczbie głosów: 63,78%
2. Wojciech Grzegorz Żak
- liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 673 793
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 673 793
- % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 10,94%
- % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,00%
Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się czterech akcjonariuszy, posiadających w sumie 6 156 199 akcji, które uprawniają do wykonania 6 156 199 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 73,10% kapitału akcyjnego Spółki.
Obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było czterech akcjonariuszy, posiadających w sumie 6 156 199 akcji, które uprawniają do wykonania 6 156 199 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 73,10% kapitału akcyjnego Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Novavis SA
ISIN:PLNVVIS00016
NIP:5213629196
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna,naukowa i techniczna, gdzie indziej nieskalsyfikowana
Adres: ul. Bartycka 26, pawilon 58 00-716 Warszawa
Telefon:+48 22 6281103
www:www.novavis.pl
Komentarze o spółce NOVAVIS
2020-02-23 15-02-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649