Raport.

MOTORICUS SA (4/2017) Podpisanie aneksów do umów

Zarząd Spółki Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu EBI nr 14/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku oraz raport ESPI nr 12/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku informuje, że w dniu 17 lipca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 2 do umowy o Multilinie nr K00367/16 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 kwietnia 2016 roku z Bank Zachodni WBK S.A. Aneks nr 2 stanowi, iż spółka zależna Emitenta Aaltonen Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustaliła kwotę limit do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych) kredytu w rachunku bieżącym do dnia 31 października 2017 roku.
Zabezpieczeniem Umowy w postaci są:
- poręczenia Spółek grupy kapitałowej, tj. Motoricus S.A. MotoricusCom sp.z o.o. oraz Motoricus Service sp. z o.o.,
- gwarancję ‘De minimis" do wartości 3,0 mln złotych oraz
- hipotekę na nieruchomości Spółki Radial s.j.

Ponadto w dniu 17 lipca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 1 do umowy o limit na gwarancje nr K01056/16 z dnia 10 listopada 2016 r., w którym spółka zależna Emitenta Aaltonen Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Zachodni WBK S.A. postanowiły rozwiązać umowę. Jednocześnie Strony oświadczyły, że nie będą występowały z żadnymi roszczeniami mającymi związek z rozwiązaną Umową. W związku z rozwiązaniem umowy Bank wyraził zgodę na zwolnienie wszystkich zabezpieczeń ustanowionych w jej wykonaniu.

Motoricus Spółka Akcyjna przekazuje niniejsze informacje, gdyż realizacja przedmiotowej umowy może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz tworzonej przez niego Grupy Kapitałowej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Motoricus SA
ISIN:PLOPONX00011
NIP:9522057653
EKD: 45:32 sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: Wał Miedzeszyński 438 03-994 Warszawa
Telefon:+48 22 5140280
www:www.motoricus-sa.pl
Komentarze o spółce MOTORICUS
2019-06-25 07-06-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649