Raport.

MOSTOSTAL ZABRZE SA (28/2017) Zawarcie umowy przez Emitenta i spółkę zależną na prace w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Zabrzu

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2017 r. konsorcjum firm (Wykonawca): MOSTOSTAL ZABRZE S.A. oraz MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka zależna Emitenta- Lider Konsorcjum) zawarło z Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu (Zamawiający) umowę na wykonanie i przekazanie do odbioru robót drogowych, sieci podziemnych i zagospodarowania terenu w ramach realizacji przez Zamawiającego inwestycji dotyczącej budowy nowej elektrociepłowni w Zabrzu.
Ryczałtowe wynagrodzenie umowne dla konsorcjum wynosi ok. 18 mln zł netto, przy czym całość prac zostanie zrealizowana zgodnie z umową konsorcjum przez Lidera Konsorcjum, który w stosunkach wewnętrznych odpowiedzialny jest za realizację zadania.
Termin zakończenia prac przypada na lipiec 2018 r.
Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mostostal Zabrze SA
ISIN:PLMSTZB00018
NIP:648-000-18-23
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Wolności 191 41-800 Zabrze
Telefon:+48 32 2713221
www:www.mostostal.zabrze.pl
Kalendarium raportów
2019-08-14Raport półroczny
2019-11-08Raport za III kwartał
2019-08-14Raport półroczny
Komentarze o spółce MOSTOSTAL ZABRZE
2018-06-13 22:55:49
aleks
kombinują z tym redzikowem a finalnie pewnie skoncza te roboty. widac, ze ze ktos teraz skupuje akcje po tych cenach
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649