Raport.

MORIZON SA (16/2017) Uchwały Zarządu Giełdy w przedmiocie wprowadzenia i dopuszczenia do obrotu na Rynku Głównym GPW akcji Spółki oraz wykluczenia tych akcji z alternatywnego systemu obrotu

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Morizon S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 3 lipca 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: "GPW") podjął Uchwały dotyczące:
1. wykluczenia z dniem 5 lipca 2017 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i E Spółki oznaczonych kodem PLMORZN00016 z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect;
2. dopuszczenia na rynku Głównym Rynku GPW, rynku równoległym z dniem 5 lipca 2017 r.:
a) 9.380.000 akcji serii A,
b) 1.568.520 akcji serii B,
c) 1.400.000 akcji serii C
d) 150.000 akcji serii D,
e) 8.394.441 akcji serii E,
f) 14.843.756 akcji serii F,
g) 3.361.362 akcji serii H, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii H,
h) 3.361.362 praw do akcji serii H.
3. wprowadzenia do obrotu na rynku Głównym Rynku GPW, rynku równoległym, z dniem 5 lipca 2017 r.:
a) 9.380.000 akcji serii A, oznaczonych kodem PLMORZN00016,
b) 1.568.520 akcji serii B, oznaczonych kodem PLMORZN00016,
c) 1.400.000 akcji serii C, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 lipca 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLMORZN00016,
d) 150.000 akcji serii D, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 lipca 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLMORZN00016,
e) 8.394.441 akcji serii E, oznaczonych kodem PLMORZN00016,
f) 14.843.756 akcji serii F, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 lipca 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLMORZN00016;
oraz notowania akcji Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą MORIZON i oznaczeniem MZN;
Jednocześnie Emitent wskazuje, iż warunkowa rejestracja akcji serii C, D oraz F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpiła w dniu 27 czerwca 2017 roku.
4. wprowadzenia z dniem 5 lipca 2017 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 3.361.362 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem PLMORZN00040 oraz notowania tych praw do akcji Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą MORIZON-PDA i oznaczeniem MZNA. Rejestracja praw do akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w dniu 4 lipca 2017 roku.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu
Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MZN Property SA
ISIN:PLMORZN00016
NIP:957-098-69-59
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Rakowiecka 36 lok. 341 02-532 Warszawa
Telefon:+48 22 8484065
www:www.morizon.pl
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce MZN Property
2019-06-26 02-06-30
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649