Raport.

MANGATA HOLDING SA (27/2017) Informacja o transakcji na akcjach Mangata Holding S.A. wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. otrzymał od Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, będącej osobą blisko związaną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia MAR z Prezesem Zarządu Emitenta - Leszkiem Juraszem oraz z niektórymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta, tj. z Tomaszem Jurczykiem i Janem Jurczykiem, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
Powiadomienie dotyczy zawarcia przez Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa w dniu 10 sierpnia 2017 r. umowy zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na 902.448 akcjach Emitenta.
Treść powiadomienia została zamieszczona w załączeniu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mangata Holding SA
ISIN:PLZTKMA00017
NIP:8830000482
EKD: 29.13 produkcja kurków i zaworów
Adres: ul. Cechowa 6/8 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 4752008
www:www.mangata.com.pl
gpwlink:mangata-holding.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-04Raport roczny
2019-05-07Raport za I kwartał
2019-09-12Raport półroczny
2019-10-30Raport za III kwartał
2019-04-04Raport roczny
2019-05-07Raport za I kwartał
2019-09-12Raport półroczny
2019-04-02Raport roczny
2019-04-02Raport roczny
Komentarze o spółce MANGATA HOLDING
2019-03-25 20-03-52
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649