Raport.

Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MACROLOGIC SA

Komunikat Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”) działającej jako podmiot pośredniczący w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Macrologic S.A. („Spółka”) ogłoszonym w dniu 11 kwietnia 2017 r. przez Asseco Business Solutions S.A. („Wezwanie”)
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 r. w ramach realizacji wezwania na sprzedaż akcji spółki Macrologic S.A. zawarte zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. transakcje kupna na łączną liczbę 1.667.603 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela spółki Macrologic S.A. oznaczone kodem ISIN: PLMCSFT00018.
W imieniu podmiotu pośredniczącego:
Podpis:
Imię i Nazwisko: Piotr Rusiecki
Stanowisko: Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego
Podpis:
Imię i Nazwisko: Bożena Kłopotowska
Stanowisko: Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce MACROLOGIC
2020-04-02 06-04-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649