Raport.

MURAPOL (34/2017) Wygranie przez spółkę zależną przetargu na sprzedaż nieruchomości

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 27 lipca 2017 r. powziął informację, że spółka zależna od Emitenta, tj. spółka pod firmą Murapol Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000636266) ("Spółka zależna") wygrała przetarg ogłoszony przez Mikołowską Spółdzielnię Mieszkaniową w Mikołowie ("Spółdzielnia") na sprzedaż nieruchomości Spółdzielni zlokalizowanych w Mikołowie przy ul. Skalnej o łącznej powierzchni 17.658 m2 ("Nieruchomości") za cenę zaproponowaną przez Spółkę zależną w łącznej wysokości 1.408.250 zł netto ("Przetarg").
Warunkowa umowa sprzedaży Nieruchomości powinna zostać zawarta w terminie 60 dni od daty Przetargu. Umowa przenosząca własność Nieruchomości zostanie zawarta po bezskutecznym upływie terminu na skorzystanie z prawa pierwokupu przez Burmistrza Mikołowa lub w razie złożenia przez Burmistrza Mikołowa oświadczenia o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu.
Spółka zależna planuje realizację na Nieruchomościach projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 147 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 6.500 m2.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce MURAPOL
2019-05-20 07-05-52
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649