Raport.

MURAPOL (28/2017) Emisja oraz przydział obligacji serii BA

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017r. Emitent dokonał emisji i przydziału obligacji na okaziciela serii BA o łącznej wartości nominalnej 28.169.000,00 zł ("Obligacje"), zgodnie z następującymi parametrami:
- wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 zł,
- wielkość emisji: 28.169 sztuk obligacji
- okres zapadalności: 36 miesięcy,
- okres odsetkowy: 6 miesięcy
- oprocentowanie: 6% w skali roku
- Obligacje nie są zabezpieczone
- Obligacje nie mają formy dokumentu
Emisja Obligacji serii BA została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce MURAPOL
2020-02-25 00-02-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649