Raport.

MLP GROUP SA (10/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. (dalej: Spółka) niniejszym zawiadamia o zapoznaniu się w dniu dzisiejszym z Uchwałą nr 739/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Zarząd GPW") z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki MLP Group S.A.
Zgodnie z powyższą uchwałą Zarząd GPW postanowił:
1) określić dzień 12 lipca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20.000 (dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki MLP Group S.A., o wartości nominalnej 1.000 EUR (jeden tysiąc euro) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMLPGR00033",
2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1) w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MLP0522".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MLP Group SA
ISIN:PLMLPGR00017
NIP:5341012136
EKD: 70.32 zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
Adres: ul. 3 Maja 3 05-800 Pruszków
Telefon:+48 22 7383010
www:www.mlp.pl
Kalendarium raportów
2019-08-23Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-08-23Raport półroczny
Komentarze o spółce MLP GROUP
2019-06-26 02-06-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649