Raport.

LIVECHAT SOFTWARE SA (20/2017) Znaczący Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 lipca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd LIVECHAT Software S.A. ("Spółka") przedstawia w załączeniu wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 lipca 2017 r. we Wrocławiu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Informacja nt. znaczących akcjonariuszy – Zwyczajne Walne Zgromadzenie LiveChat Software S.A.
  17 lipca 2017 r.

  Głosy ogółem : 25 750 000
  Głosy reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu: 13 853 247
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu :
  NATIONALE NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY – 1 400 000 głosów (10,10% głosów
  na ZWZ)
  JAKUB SITARZ – 3 000 000 głosów (21,65% głosów na ZWZ)
  MARIUSZ RAFAŁ CIEPŁY – 4 000 000 głosów (28,86% głosów na ZWZ)
  MACIEJ JARZĘBOWSKI – 3 000 030 głosów (21,65% gło sów na ZWZ)
  URSZULA ALEKSANDRA JARZĘBOWSKA – 1 210 250 głosów (8,73% głosów na ZWZ)


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LiveChat Software SA
ISIN:PLLVTSF00010
NIP:8992447196
EKD: 62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: ul. Wojciecha Korfantego 30 53-021 Wrocław
Telefon:+48 71 3454057
www:www.livechatsoftware.pl
Kalendarium raportów
2019-06-25Raport roczny
2019-08-28Raport za I kwartał
2019-11-27Raport półroczny
2020-02-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LIVECHAT SOFTWARE
2017-11-30 08:47:29
Janusz
Ładne wyniki w raporcie półrocznym.
Myślę, że do końca roku spółka wróci do trendu wzrostowego i poziomów powyżej 50zł
2017-11-30 14:11:56
Red
Pięknie wytrzepali leszcza z papieru.
Teraz mamy:
1. Dobre wyniki za 1 półrocze !
2. Podobno duży wzrost liczby klientów !
3. Plan wejścia na giełdę w USA !!!!
2018-03-02 16:16:14
Ja1
Kiedy będzie wzrost akcji ???Bo narazie to sie kisi i spada powoli
2018-06-22 08:47:54
Jutro
jutro
2018-06-22 08:48:05
Jutro
kto
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649