Raport.

LENTEX SA (21/2017) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 1639 z późn. zm.) ["Ustawa"], zawiadamiam, iż w wyniku nabycia przeze mnie 69 140 sztuk akcji "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu ["Spółka"] w ramach zawartych w dniu 31.08.2017 transakcji sesyjnych zwykłych w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ponad 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ["Zmiana Stanu Posiadania"].
Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 6 397 314 akcji Spółki, stanowiących 13,09 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 13,09 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 397 314 głosów z akcji Spółki.
Po Zmianie Stanu Posiadania posiadam 6 466 454 akcji Spółki, stanowiących 13,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 13,23 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 466 454 głosów z akcji Spółki.
Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c Ustawy, a także nie posiadam instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy."
Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639)

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lentex SA
ISIN:PLLENTX00010
NIP:575-00-07-888
EKD: 22.23 produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Powstańców 54 42-700 Lubliniec
Telefon:+48 34 3515600
www:www.lentex.com.pl
gpwlink:lentex.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-29Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce LENTEX
2019-03-24 03-03-07
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649