Raport.

LC CORP SA (70/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta od Noble Securities S.A. będącej osobą blisko związaną z członkami Rady Nadzorczej Emitenta Panem Leszkiem Czarneckim oraz Panem Remigiuszem Balińskim.
Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Powiad omienie o transakcjach , o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporzą dzenia MAR

  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Noble Securities Spółka Akcyjna
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Powiadomienie dotyczy osoby blisko związanej z:
   Panem Remigiuszem Baliń skim – Członkiem Rady
  Nadzorczej,
   Panem Leszkiem Czarneckim – Cz łonkiem Rady
  Nadzorczej
  - emitenta.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzą cego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa LC Corp Spółka Akcyjna
  b) LEI
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każ dej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  4.1
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje, PLLCCRP00017


  b) Rodzaj transakcji Kupno
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  2,03 PLN
  2,02 PLN
  2000
  2000
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  4000
  2,025 PLN
  e) Data transakcji 2017 -08-16
  f) Miejsce transakcji GPW , XWAR
  4.2
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje, PLLCCRP00017


  b) Rodzaj transakcji Sprzedaż
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  2,03 PLN 3695
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  3695
  2,03 PLN
  e) Data transakcji 2017 -08-16
  f) Miejsce transakcji GPW, XWAR

  * Niepotrzebne skreś lić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LC Corp SA
ISIN:PLLCCRP00017
NIP:899-25-62-750
EKD: 74.15 działalność holdingów
Adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław
Telefon:+48 71 7988010
www:www.lcc.pl
Kalendarium raportów
2019-09-10Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-10Raport półroczny
Komentarze o spółce LC CORP
2019-06-25 07-06-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649