Raport.

KLEBA INVEST SA (38/2017) Korekta raportu EBI nr 37/2017 - Emisja i przydział obligacji serii A2 Spółki Kleba Invest S.A.

Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w opublikowanym dniu 30 czerwca 2017 r. raporcie EBI dotyczącym emisji i przydziału obligacji serii A2 zamieścił błędną podstawę prawną. Prawidłową podstawą prawną dla raportu EBI jest §3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. W konsekwencji, Emitent zamieszcza poprawioną wersję raportu bieżącego.
Wersja raportu przed korektą:
Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 r., Emitent dokonał emisji oraz przydziału obligacji serii A2 w liczbie 430 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 430.000 zł.
Obligacje zostały przydzielone 12 inwestorom po cenie emisyjnej równej 1.000 zł (tysiąc złotych) za sztukę obligacji.
Obligacje serii A2 są obligacjami zdematerializowanymi. Data wykupu serii A2 to 30.12.2018 r. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej.
Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 7,50% w stosunku rocznym. Odsetki od instrumentów będą wypłacane w okresach kwartalnych.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Wersja raportu po korekcie:
Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 r., Emitent dokonał emisji oraz przydziału obligacji serii A2 w liczbie 430 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 430.000 zł.
Obligacje zostały przydzielone 12 inwestorom po cenie emisyjnej równej 1.000 zł (tysiąc złotych) za sztukę obligacji.
Obligacje serii A2 są obligacjami zdematerializowanymi. Data wykupu serii A2 to 30.12.2018 r. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej.
Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 7,50% w stosunku rocznym. Odsetki od instrumentów będą wypłacane w okresach kwartalnych.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-02-22 04-02-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649