Raport.

KLEBA INVEST SA (27/2017) Emisja i przydział obligacji serii A2 Spółki Kleba Invest S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 r., Emitent dokonał emisji oraz przydziału obligacji serii A2 w liczbie 430 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 430.000 zł.
Obligacje zostały przydzielone 12 inwestorom po cenie emisyjnej równej 1.000 zł (tysiąc złotych) za sztukę obligacji.
Obligacje serii A2 są obligacjami zdematerializowanymi. Data wykupu serii A2 to 30.12.2018 r. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej.
Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 7,50% w stosunku rocznym. Odsetki od instrumentów będą wypłacane w okresach kwartalnych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-02 05-04-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649