Raport.

KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (12/2017) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
- Remigiusz Brzeziński: 2.788.058 głosów z posiadanych 1.404.871 akcji, co stanowiło 48,23% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 37,70% ogólnej liczby głosów;
- Sylwia Pastusiak - Brzezińska: 2.668.960 głosów z posiadanych 1.721.100 akcji, co stanowiło 46,17% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 36,09% ogólnej liczby głosów;

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:

Komentarze o spółce
2020-06-01 03-06-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649