Raport.

KANCELARIA MEDIUS SA (28/2017) Płatność odsetek od obligacji serii K

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii K. Tym samy w dniu 29 czerwca 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii K.
Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).
Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-25 11-05-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649