Raport.

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (24/2017) Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 24 lipca 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego dnia 24 lipca 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Ryszard Jaśkowski – Mem ber of the Management Board
  Education and professional qualifications :
   1989 – post -graduate studies in “Improving organisation and management”
  („Doskonalenie organizacji i zarządzania” ) at the Academy of Economics in Wrocław ,
   1986 – Master’s degree in Econom ics , A cademy of Economics in Wrocław,
   1983 –Engineer of industrial management, Higher Engineering School in Zielona Góra .
  Positions held and professional career:
   2016 -2017 – CBJ sp. z o.o. in Lubin – President of the Management Board ,
   2015 -2016 – MERCUS Logistyka sp. z o. o. in Polkowice – Manager of the Legal Services
  and Corporate Supervision Team ,
   2014 -2015 – Energetyka – WPEC w Legnicy S.A. – Director for Management Systems ,
   2011 -2012 – Energetyka – BIOWIND sp. z o.o. in Lubin – President of the
  Management Board ,
   2009 -2012 – Energetyka sp. z o.o. in Lubin – Vice President of the Management Board ,
   2007 -2009 – POL -MIEDŹ TRANS sp. z o.o. – Member of the Management Board – Trade
  Director , President of the Management Board ,
   2004 -2007 – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. in Wrocław –
  President of the Management Board – Executive Director ,
   2003 -2004 – Legnickie Towarzystwo Inwestycyjne „MIDAS” sp. z o.o. in Legnica –
  President of the Management Board ,
   1999 -2002 – KGHM Polska Miedź S.A. in Lubin – Vice President of the Management Board ,
   1995 -1999 – Miejskie Przedsiębiorstwo Ene rgetyki Cieplnej „TERMAL” S.A. in Lubin
  – President of the Management Board ,
   1994 -1995 – KGHM Polska Miedź S.A. , Legnica Smelter/refinery Division in Legnica –
  Manager of the Department for Supplying Investments ,
   1991 -1994 – City Hall in Legnica –Vice President of the City ,
   1985 -1991 – KGHM Polska Miedź S.A. , Legnica Smelter/refinery Division in Legnica –
  Manager of the Department for Supplying I nvestments .

  The appointed Member of the Management Board is not engaged in activities outside of KGHM
  Polska Miedź S.A., which are competitive with the activities of KGHM Polska Miedź S.A. He is not a
  partner in a civil law partnership or in a partnership which is competitive with KGHM Polska
  Miedź S.A. He is not a member of bodies of capital companies which are competitive with KGHM
  Polska Miedź S.A. He does not participate in any other competitive legal entities as a member of
  their bodies. He is not lis ted in the Register of Insolvent Debtors maintained on the basis of the
  National Court Register law.
  Legal basis: § 5 sec. 1 point 22 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009
  regarding current and periodic information published by is suers of securities and conditions for
  recognising as equivalent information required by the laws of a non -member state ( unified text:
  Journal of Laws 2014.133 with subsequent amendments ).  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Ryszard Jaśkowski – Członek Zarządu
  Wykształcenie i kwalifikacje:
   1989 – studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek
  „Doskonalenie organizacji i zarządzania”
   1986 – studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończone tytułem
  Magistra ekonomii,
   1983 – studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, ukończone tytułem
  inżyniera organizacji przemysłu.

  Zajmowane wcześniej stano wiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
   2016 -2017 – CBJ sp. z o.o. w Lubinie – Prezes Zarządu,
   2015 -2016 - MERCUS Logistyka sp. z o. o. w Polkowicach - Kierownik Zespołu
  Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego,
   2014 -201 5 – Energetyka – WPEC w Legnicy S.A. – Dyrektor ds. Systemów
  Zarządzania,
   2011 -2012 – Energetyka – BIOWIND sp. z o.o. w Lubinie – Prezes Zarządu,
   2009 -2012 – Energetyka sp. z o.o. w Lubinie – Wiceprezes Zarządu,
   2007 -2009 – POL -MIED Ź TRANS sp. z o.o. – Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy,
  Prezes Zarządu,
   2004 -2007 – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu –
  Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny,
   2003 -2004 – Legnickie Towarzystwo Inwestycyjne „MIDAS” sp. z o.o. w Legnicy –
  Prezes Zarządu,
   1999 -2002 - KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie – Wiceprezes Zarządu,
   1995 -1999 – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „TERMAL” S.A. w
  Lubinie – Prezes Zarządu,
   1994 -1995 – Oddział KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy –
  Kierownik Działu Zaopatrzenia Inwestycji,
   1991 -1994 – Urząd Miejski w Legnicy – Wiceprezydent Miasta,
   1985 -1991 - Oddział KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy –
  Kierownik Działu Zaopatrzenia Inwestycji.

  Powołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności
  przedsiębiorstwa KGHM Polska Mi edź S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec KGHM
  Polska Miedź S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
  kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów,
  jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
  ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
  w sprawie informacji bieżących i okre sowych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
  prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z
  późniejszymi zmianami ).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-03-25 20-03-16
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649