Raport.

K2 INTERNET SA (22/2017) Podpisanie umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu "Horizon" spółki zależnej Oktawave Sp. z o.o.

Zarząd K2 Internet S.A. ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu pomiędzy Oktawave Sp. z o.o. (spółką w 100% zależną od Emitenta) a Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, w dniu 7 lipca br. Umowy ramowej nr RPMA.01.02.00-14-5767/16-00 o dofinansowanie projektu "Horizon - komponentowy system strumieniowego przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce", Działania 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 5.100.560,00 zł, natomiast całkowita wartość wydatków kwalifikowanych 4.978.160,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania, która zostanie przekazana Oktawave Sp. z o.o. wnosi 2.391.508,06 zł.
Zakończenie realizacji projektu zostało ustalone na dzień 30 czerwca 2018 r.
W wyniku realizacji projektu powstanie system Big Data przetwarzający dane strumieniowe w czasie zbliżonym do rzeczywistego mogący znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle, energetyce, medycynie, monitoringu i rozwiązaniach Internet of Things (IoT).
Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Grupy.
Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler - Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:K2 Internet SA
ISIN:PLK2ITR00010
NIP:951-19-83-801
EKD: 74.40 reklama
Adres: ul. Domaniewska 44A 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 4487000
www:www.k2.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-08-29Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-08-29Raport półroczny
Komentarze o spółce K2 INTERNET
2019-05-22 18-05-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649