Raport.

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT SA (13/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit SA z siedzibą w Warszawie ["Spółka"] informuje, że w dniu 14 lipca 2017 roku Spółka otrzymała od Pana Mirosława Mejera, Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ["MAR"].
Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej, zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Mirosław Mejer
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Prezes Zarządu Emitenta
  b) Pierwotne
  powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne
  3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Inwestycje Alternatywne Profit spółka akcyjna
  b) LEI 259400JR9CIYIGMDGP26
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu
  finansowego, rodzaj
  instrumentu

  Kod identyfikacyjny
  Akcje zwykłe na okaziciela Inwestycje Alternatywne Profit S.A.


  PLIAPRF00010
  b) Rodzaj transakcji Nabycie w wyniku przeprowadzenia przymusowego wykupu
  akcjonariuszy , ogłoszonego w dniu 11 lipca 2017 r.
  Nabycie nie jest związane z wykonywaniem programów opcji na akcje.
  c) Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,60 PLN 167.953
  d) Informacje zbiorcze
  — Łączny wolumen
  — Cena

  167.953
  0,60 PLN


  e) Data transakcji 2017 -07 -14 (zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych )
  f) Miejsce transakcji XNCO
  _______________________
  Mirosław Mejer


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce INWESTYCJE ALTERNA...
2019-05-20 06-05-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649