Raport.

INVISTA SA (25/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2017 roku

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej (...) Zarząd Invista SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku.
Akcjonariusz: Mirosław Bieniek
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3 786 667
Liczba przysługujących głosów : 3 786 667
Udział głosów na tym ZWZ: 88,60%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 26,18%
Akcjonariusz: Jan Bazyl
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 486 993
Liczba przysługujących głosów: 486 993
Udział głosów na tym ZWZ: 11,40%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 3,37%

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Invista SA
ISIN:PLECMNG00019
NIP:526-24-83-290
EKD: 67.13 działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Emilii Plater 14/14-18 00-669 Warszawa
Telefon:+48 22 1275422
www:www.invista.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-29Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INVISTA
2020-04-05 15-04-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649