Raport.

INVESTEKO SA (15/2017) Wybór Członków Rady Nadzorczej III Kadencji

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.
Ustalono, że Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu członków. Następnie Walne Zgromadzenie dokonało wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej trzeciej, trzyletniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:
- Pana Aleksandra Karkos - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pana Grzegorza Primus - Członek Rady Nadzorczej.
Pan Arkadiusz Primus działając jako Uprawniony Akcjonariusz Spółki na podstawie §9a pkt 1a powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejne trzy osoby:
- Pana Jacka Krzyżanowskiego - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Panią Elżbietę Świerk - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Joanna Krajewska - Członek Rady Nadzorczej.
W załączeniu informacje dotyczące nowych Członków Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Investeko SA
ISIN:PLIVSTK00016
NIP:6342810082
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Wojska Polskiego 16 G 41-600 Świętochłowice
Telefon:+48 32 2585580
www:www.investeko.pl
Komentarze o spółce INVESTEKO
2020-02-22 05-02-10
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649