Raport.

INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (21/2017) Incydentalne naruszenie zasady 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki S.A., działając zgodnie z pkt. 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" informuje, że w wyniku nieumyślnego przeoczenia Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie przekazania raportu okresowego za II kwartał 2017 r. który zgodnie z harmonogramem opublikowanym w raporcie bieżącym 2/2017, z dnia 18 stycznia 2017 r. przypadał na dzień 8 sierpnia 2017 r. Zarząd Spółki informuje, że przedmiotowe zdarzenie jest związane z nieumyślnym przeoczeniem i zapewnia, że ma ono charakter incydentalny oraz, że dołoży wszelkiej staranności, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.
Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-06-25 07-06-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649