Raport.

INSTAL KRAKÓW SA (21/2017) Powzięcie informacji o stracie w spółce zależnej Frapol Sp. z o.o.

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że w dniu 04.08.2017 roku powziął od Spółki zależnej Frapol Sp. z o.o. (dalej "Spółka zależna") informację, że w wyniku dokonanych w Spółce zależnej czynności sprawdzających i kontrolnych wykryto i ujawniono, że wynik Spółki zależnej za okres styczeń-czerwiec 2017 roku zamknie się stratą w wysokości 2.396 tys. zł.
Zidentyfikowaną przyczyną powstałej w Spółce zależnej straty jest ujemna rentowności dwóch kontraktów długoterminowych realizowanych na rynku belgijskim.
Wyżej wymieniona kwota straty jest przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta w ramach prowadzonego w Spółce zależnej przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego.
Zaprezentowany wynik wpłynie negatywnie na skonsolidowany półroczny wynik Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-05-24 03-05-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649