Raport.

IBC POLSKA F&P SA (3/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd IBC Polska F&P S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku ("WZ"):
1. Andrzej Plak
a. Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 1.250.000
b. Liczba praw głosu z zarejestrowanych akcji: 2.500.000
c. Udział w liczbie głosów na WZ: 49,96%
d. Udział w liczbie głosów ogółem: 45,35%
2. Piotr Flak
a. Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 1.250.000
b. Liczba praw głosu z zarejestrowanych akcji: 2.500.000
c. Udział w liczbie głosów na WZ: 49,96%
d. Udział w liczbie głosów ogółem: 45,35%

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-05 14-04-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649