przekazuje do publicznej wiadomości treś..." />

Raport.

IBC POLSKA F&P SA (8/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki IBC Polska F&P S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym
przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 30 czerwca 2017 roku w
siedzibie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z
punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z
Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-07 18-04-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649