Raport.

HELIO SA (4/2017) Pismo biegłego rewidenta uzupełniające przekazane dotychczas informacje nt. rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd HELIO S.A. informuje, iż zgodnie z § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przesyła w załączeniu do niniejszego raportu skan pisma otrzymanego w formie elektronicznej w dniu 30.06.2017 r. od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w którym podmiot ten potwierdza informacje podane w raporcie bieżącym nr 3/2017 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Helio SA
ISIN:PLHELIO00014
NIP:1181694514
EKD: 15 produkcja artykułów spożywczych i napojów
Adres: ul. Stołeczna 26 05-083 Zaborów
Telefon:+48 22 7963196
www:www.helio.pl
Komentarze o spółce HELIO
2020-06-01 04-06-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649