Raport.

GRUPA AZOTY SA (38/2017) Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego przez AFRIG S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent"), w związku z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 35/2017 w dniu 2 sierpnia 2017 roku przez spółkę zależną Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Grupa Azoty Police") na temat utworzenia odpisu aktualizującego wartość nakładów niematerialnych z tytułu usług wynikających z umowy z firmą AVES FZE w kwocie 28 348 982,33 zł przez African Investment Group S.A. z siedzibą w Dakarze ( "AFRIG S.A."), spółkę zależną Grupy Azoty Police, informuje, że wyżej opisany odpis aktualizujący w kwocie -28 348 982,33 zł zostanie odniesiony w skonsolidowanym sprawozdaniu Emitenta w koszty roku ubiegłego, jako korekta błędu poprzedniego okresu.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty SA
ISIN:PLZATRM00012
NIP:873-000-68-29
EKD: 20.1 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 6330781
www:www.azoty.tarnow.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY
2019-05-20 05-05-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649