Raport.

GRUPA AZOTY SA (27/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 21 lipca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-29 03-05-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649