Raport.

GRUPA AZOTY SA (26/2017) Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektu uchwały zgłoszonej podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku, przez uprawnionego akcjonariusza.
Zgłoszony projekt uchwały, którą Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, dotyczy punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki Grupa Azoty S.A.".
Uchwała o treści wynikającej ze zgłoszonego projektu przekazanego w załączeniu, została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-26 02-05-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649