Raport.

GLOBAL TRADE SA (16/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016 oraz informacja zgodna z pkt 16a Dobrych Praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect

Zarząd Spółki Global Trade S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że raport roczny za 2016 rok, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został określony w raporcie nr 12/2017 z dnia 29 maja 2017 na 27 czerwca 2017 roku zostanie opublikowany w dniu 25 lipca 2017 roku. Opóźnienie publikacji raportu spowodowane jest nieotrzymaniem od biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
Jednocześnie, działając zgodnie z pkt. 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Spółki informuje, że w związku ze zmianą terminu publikacji raportu rocznego na dzień 27 czerwca 2017 roku, zostanie naruszony obowiązek informacyjny wynikający z §6 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu, który wskazuje m.in., iż raport roczny przekazuje się nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie wystąpiła w przyszłości.
Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Zarządu GPW nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r. oraz : § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-29 02-05-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649