Raport.

GLOBAL COSMED SA (25/2017) Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 30 czerwca 2017 r., podjęła uchwałę o powołaniu, od dnia 30 czerwca 2017 roku, Pana Arthura Rafaela Mielimonki do Zarządu Spółki i powierzeniu mu funkcji Członka jej Zarządu.
Arthur Mielimonka ukończył w 2007 r. studia na Friedrich - Alexander - Universität Erlangen - Nürnberg, Niemcy (kierunek - informatyka). Specjalizacja - systemy informatyczne, bazy danych, komunikacja, psychologia, ekonomia.
Przebieg kariery zawodowej Arthura Mielimonka:
2011 - obecnie - Członek Zarządu w Global Cosmed GmbH, Hamburg
2006 - obecnie - Członek Zarządu w spółce Global Cosmed International GmbH, Hamburg
2014 - obecnie - prokurent w spółce Global Cosmed Domal GmbH, Stadtilm
2009 - 2011 - Global Cosmed GmbH, Niemcy - dyrektor zarządzający, prokurent (odpowiedzialność za zarządzanie, IT, finanse, eksport);
2007 - 2008 - Teleca Systems GmbH Nürnberg, Niemcy - konsultant ds. oprogramowania;
2006 - 2007 - Elektrobit Automotive GmbH, Tennenlohe, Niemcy - praktyka zawodowa oraz praca dyplomowa.
Pan Arthur Mielimonka był w okresie od roku 1997 do 15 stycznia 2016 roku, oraz od 20 marca 2017 roku do 27 czerwca 2017 roku, członkiem Rady Nadzorczej Emitenta - pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.
Pan Arthur Mielimonka włada językiem niemieckim, polskim i angielskim.
Pan Arthur Rafael Mielimonka złożył oświadczenie, iż posiada akcje w spółce Global Cosmed S.A., oraz iż jego działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością konkurencyjną, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-03 09-04-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649