Raport.

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (16/2017) Zawarcie porozumienia w przedmiocie zaangażowania kapitałowego Spółki w TUW Medicum

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka" lub "Vindexus"), informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum (zwanym dalej "TUW") oraz znaczącymi udziałowcami TUWu (zwanymi dalej "Udziałowcami") porozumienie na podstawie którego Vindexus lub podmiot przez niego wskazany zaangażuje się kapitałowo w TUW i obejmie docelowo nowoutworzone udziały zapewniające nie więcej niż 33 % głosów na Walnym Zgromadzeniu TUW.
Na podstawie porozumienia Strony ustaliły iż w 2017 r. Vindexus obejmie nowoutworzone udziały o łącznej wartości nominalnej 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W dwóch kolejnych latach po zarejestrowaniu wskazanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego TUWu Vindexus lub podmiot przez niego wskazany obejmą nowoutworzone udziały zapewniające nie więcej niż 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu TUW.
Na podstawie porozumienia:
a) TUW zobowiązał się do organizacji Walnych Zgromadzeń celem podjęcia uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego;
b) Udziałowcy zobowiązali się do głosowania za podjęciem uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego, o ile podjęcie takich uchwał będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
c) Vindexus zobowiązał się do zawarcia umów o objęcie udziałów utworzonych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-05-24 02-05-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649