Raport.

GEO-TERM POLSKA SA (3/2017) wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd GEO-TERM POLSKA S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu w załączeniu podaje wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 29 czerwca 2017 r.:
1. Bogdan Dubaj:
- Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 375 000,
- Liczba praw głosu z zarejestrowanych akcji: 375 000,
- Udział w liczbie głosów na WZ: 50,00%,
- Udział w liczbie głosów ogółem: 30,95%.
2. Tomasz Matula:
- Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 375 000,
- Liczba praw głosu z zarejestrowanych akcji: 375 000,
- Udział w liczbie głosów na WZ: 50,00%,
- Udział w liczbie głosów ogółem: 30,95%.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-03 08-04-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649