Raport.

GEKOPLAST SA (19/2017) znacząca umowa

Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu pomiędzy Emitentem a mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy faktoringu z limitem finansowania w wysokości do 1.000.000,00 EUR z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki z 12 miesięcznym okresem obowiązywania.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji .
Po zawarciu powyższej transakcji łączna kwota dostępnego finansowania udzielonego przez Grupę MBank wyniesie 19 880 867 PLN (wg kursu średniego NBP z dnia 26 czerwca 2017r.).
Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą jest łączna wartość dostępnego finansowania przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży netto za ostatnie 4 kwartały obrotowe.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Gekoplast SA
ISIN:PLGKPLS00019
NIP:6452506445
EKD: 22.21 produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Krasickiego 13 42-693 Krupski Młyn
Telefon:+48 32 8885601
www:www.gekoplast.pl
Komentarze o spółce GEKOPLAST
2020-05-29 03-05-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649