Raport.

GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. odbytym w dniu 08 sierpnia 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd GO TFI S.A. w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. odbytym w dniu 08 sierpnia 2017 r.
Pan Tomasz Kołodziejak 800.443 głosów, co stanowi 48,81 % w ogólnej liczbie głosów oraz co stanowi 55,46 % głosów reprezentowanych na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Pani Beata Kielan 535.713 głosów, co stanowi 32,67 % w ogólnej liczbie głosów oraz co stanowi 37,12 % głosów reprezentowanych na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Pan Marcin Janek 107.145 głosów, co stanowi 6,53 % w ogólnej liczbie głosów oraz co stanowi 7,42 % głosów reprezentowanych na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ISIN:PLGOTFI00016
NIP:108-000-37-09
EKD: 66.30 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi
Adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Telefon:+48 22 8606376
www:www.gotfi.pl
Komentarze o spółce GO TOWARZYSTWO FUN...
2019-03-24 03-03-26
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649