Raport.

FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (21/2017) Informacja zarządu Spółki.

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o podpisaniu pomiędzy Emitentem a firmą Xuzhou Hangbao New Energy Science & Technology Co., Ltd. z siedzibą Chinach Kontraktu dla spółki Xuzhou Baohua Round Link Chains Co., Ltd. z kapitałem chińskim i obcym, w którym uzgodniono wstępne warunki utworzenia wspólnego przedsięwzięcia, zgodnie z którymi obie Strony zgodziły się założyć wspólne przedsięwzięcie pod ww. nazwą na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kapitał rejestrowy spółki wynosić będzie 1,0 mln euro, przy czym Strony planują zwiększenie inwestycji do kwoty 21,0 mln euro poprzez wniesienie aportów w terminie dwóch latach licząc od daty rejestracji spółki.
Przedmiotem działalności wspólnego przedsięwzięcia będzie produkcja, serwisowanie i sprzedaż łańcuchów ogniwowych oraz akcesoriów i sprzętu górniczego, import i eksport towarów.
Warunkiem realizacji wspólnego przedsięwzięcia będzie szczegółowe uzgodnienie zasad współpracy miedzy stronami, podpisanie statutu wspólnego przedsięwzięcia oraz uzyskanie wymaganych zgód administracyjnych i korporacyjnych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-02 06-04-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649